Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku ze zmieniającymi się przepisami o ochronie danych osobowych, przekazujemy Państwu komplet informacji, w tym na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

 

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych w postaci Imienia, Nazwiska, Nazwy firmy, adresu e-mail i numeru telefonu, podanych podczas składania zapytania ofertowego i zamówienia jest firma CGT BURNUS s.c z siedzibą w 34-623 Szczyrzyc, Janowice 155 oraz firma FPHU “Blachmax” Agnieszka Kulesza-Burnus z siedzibą w 34-623 Jodłownik, Janowice 155 jako podmiot współzależny.

Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z z realizacją zamówienia a także w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na przekazywaniu informacji o produktach oferowanych przez naszą firmę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

 

W związku z udzieloną przez Panią/Pana zgodą, podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia prawa gwarancji na zakupiony w naszej firmie produkt, lub do momentu wygaśnięcia oferty, nie dłużej niż 36 miesięcy lub do momentu wycofania zgody. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez CGT BURNUS s.c. narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@cgt.com.pl